Wat willen we bereiken?

Uitgangspunt vanuit de Wmo is om dagbesteding in de buurt waar mensen wonen aan te bieden, dat de dagbesteding uitgaat van wat iemand wel kan (en niet van de beperking van iemand) en hij/zij door de dagbesteding zelfstandiger en meer zelfredzaam wordt.

Doel is het tegengaan van eenzaamheid bij individuen die moeilijk mee kunnen komen in de samenleving en het vergroten van het sociaal netwerk van mensen bij wie dit ontbreekt.

Voor bovenstaand doel wordt een nieuwe Floralia Park ontwikkeld waar mensen zich weer gewaardeerd en zelfverzekerd gaan voelen.

Doelgroep van het initiatief zijn mensen die middels dagbesteding aan een arbeidsritme werken of waarin de-escalatie van problemen in de persoonlijke leefsfeer gewenst is (bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid of mensen die eenzaam zijn). Uiteraard zijn het mensen die in staat zijn om lichamelijk werk te verrichten.

Mensen die niet tot deze doelgroep behoren zijn van harte welkom om als vrijwilliger in de tuin actief te zijn. De zorgaanbieder Floralia Park krijgt de opdracht om samen met de cliënten het onderhoud van tuin en gebouwen te verzorgen en als beheerder op te treden.

Het algemene en open karakter zorgt dat er een voorziening in de wijk Oosterheide ontstaat waar buurtbewoners zelf invulling kunnen geven aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Deze initiatieven zijn gericht op het tegengaan van eenzaamheid bij individuen die moeilijker zelfstandig mee kunnen komen in de samenleving en vergroten het sociaal netwerk van mensen.

De dagbesteding moet een voorziening worden die ook een plek biedt aan vrijwilligers en ruimte geeft aan initiatieven uit de wijk. Het koppelen van wijkbewoners, cliënten en vrijwilligers kan tevens een impuls betekenen voor initiatieven uit de wijk.

Floralia is reeds een evenementenlocatie binnen het huidige evenementenbeleid en in deze opzet zal de tuin als Park gebruikt worden en als evenementenlocatie worden benut.

De zorgaanbieder Floralia Park zal als beheerder optreden. Bij de ontwikkeling van de dagbesteding wordt daarom nadrukkelijk gekozen voor een wijkgerichte aanpak met een stuk professionele inzet voor continuïteit en om kwetsbare inwoners te kunnen begeleiden.