Het Atelier

We hebben een creatief atelier waar mensen dagelijks ruimte hebben om hun creativiteit aan te kunnen spreken, interne rust te kunnen vinden en hun emotie te kunnen uiten. Dit atelier is tevens een mogelijkheid tot het opbouwen van sociale contacten, het voorkomen van eenzaamheid, re-integratie en een zinvolle dagbesteding. 

Daarnaast hebben we een winkelruimte waar de creatieve objecten voor publiek te koop aangeboden worden. Vrijwilligers kunnen hierdoor werkzaam zijn in de detailhandel, waar ze niet alleen voor de verkoop, maar ook voor de aankleding en het onderhoud van de winkel zorg kunnen dragen. 

We hanteren bewust een beperkte groepsgrootte van niet meer dan 6 deelnemers.  Ook hebben de deelnemers een vrije projectkeuze. Hierdoor wordt de eigen creativiteit aangesproken. Er wordt gewerkt met verschillende materialen. Er is geen sprake van verplichte werkzaamheden. Dit ruime aanbod van diverse materialen stimuleert het probleemoplossend denken van de deelnemer. Samenwerking tussen deelnemers/cliënten wordt gestimuleerd door samen projecten te laten uitvoeren die verschillenden werkzaamheden of vaardigheden vragen. Het aanleren van vaardigheden en materiaalkennis stimuleren we door het regelmatig aanbieden van creatieve workshops. Om de prikkelarme omgeving te waarborgen wordt de lunch gebruikt met de eigen groep. 

Er worden creatieve activiteiten aangeboden waarbij de deelnemer uiting kan geven aan eigen gevoelens. Ook laten we de deelnemers kennismaken met het werken in de detailhandel door activiteiten in ons eigen winkeltje. Hier worden de artikelen, die in het atelier worden gemaakt, geprijsd, gepresenteerd en verkocht. Deelnemers worden betrokken bij inrichting, verkoop en klantcontacten. Het Atelier neemt in principe geen opdrachten aan om te voorkomen dat deelnemers ongewenste werk- of prestatiedruk gaan ervaren.