Geschiedenis

DE FLORALIA SHOWTUIN IN OOSTERHOUT. ( ontstaan en blijven bestaan)                                                     Geschiedenis van de tuin, opgetekend door Theo van Gorp

Zoals zoveel gemeenten in Brabant, kent (kende) Oosterhout al vele jaren een bloemenvereniging, waarvan de naam dikwijls afgeleid was van “Flora”, de Godin van bloemen en planten. Deze vereniging was gevestigd in het centrum van Oosterhout en droeg de naam “Floralia”. In de jaren zestig ontstond een nieuwe wijk “Oosterheide”, waar vanwege de woningnood de woningen in hoog tempo uit de grond gestampt werden. Naast woningen waren er verder geen culturele voorzieningen of wat dan ook. Een paar nieuwe bewoners (leden van het genoemde Floralia) namen het initiatief aan de rand van die wijk een onderafdeling van de bloemenvereniging te gaan stichten. Van de gemeente kreeg men een stukje grond in gebruik, van aanvankelijk 50 x 50 meter (later tweemaal vergroot tot ca. 2 ha) Het comiteetje gaat aan het lobbyen en wist al vrij snel een ledenbestand te verwerven van ca. 25 liefhebbers. Die groep ging in 1970 voortvarend aan de slag. Het terrein werd afgerasterd en in cultuur gebracht. Eind 1970 waren er al langperken (bedden) te zien, vol geplant met Dahlia’s en Chrysanten. De liefhebbers tuinierden naar hartenlust. De gesneden boeketten bloemen werden door het thuisfront met gejuich ontvangen. (“wat was ons pa toch een attente mens geworden door iedere week een paar boeketten bloemen mee te brengen voor ons moeder “!) .

De vereniging, die na twee jaar omgevormd werd tot een stichting, groeide voortvarend. We hadden meer ambities dan geld, dus dat chronisch probleem moest maar eens aangepakt worden. We wisten al heel snel goede contacten te leggen met een groot wegenbouwbedrijf. Door dit bedrijf werden vrachtwagens, grondverwerkingsmachines e.d beschikbaar gesteld. ( wij hoefden alleen de machinisten wat geld te geven…) Een van de eerste grote werken, was het aanleggen van een grote vijver. Om aan de nodige financiën te komen, werden (toen nog) kleinschalige evenementen georganiseerd. We hadden goede contacten met de “vliegbasis”Gilze Rijen waardoor het mogelijk werd een demonstratie met parachutisten te laten verzorgen. Er traden bandjes op, enz. Daarbij wat barretjes, wat terrasjes weggezet. Het publiek uit de altijd nog te stellen wijk stroomde toe en gebruikte het e.e.a. aan versnaperingen Dat deed bij ons de kassa behoorlijk rinkelen, waardoor wij toch wat geld in kas kregen om de zaak verder uit te bouwen.

In 1973 bouwden we een mooi clubhuis ( ontmoetingscentrum). Doordat ons ledenbestand, qua beroepen uit veel verschillende mensen bestond, kon zowat alles “in eigen beheer” worden uitgevoerd. Timmerlieden; metselaars, loodgieter, schilder, lasser, enz.enz., was heel veel mogelijk. Vooral ook het hebben van heel veel goede connecties bleek van onschatbare waarde. Dit, in combinatie met het feit dat we nogal eens een bloemetje konden weggeven, deed wonderen. Als je de ene week aan “moeder de vrouw” een bosje bloemen schonk, en toevallig bij de man van die bewuste vrouw, een week later een vrachtwagentje te leen vroeg…..dan laat de uitslag zich raden. Zo zijn er nog tal van transacties te benoemen.

We organiseerden in de beginjaren grote bloemententoonstelling. Aanvankelijk driemaal in een leeggemaakte garage en vervolgens tweemaal in de gemeentelijke sporthal. Prachtige evenementen waar zeer vele bezoekers op uitkwamen. Helaas kwam ons financieel gewin alleen maar uit de entree gelden en een opgezette loterij. De baromzet, ging helaas naar de exploitant. Ook daarvoor hebben we een oplossing gevonden. Het moest niet gekker worden maar half jaren “zeventig” kochten we  bij een voormalig kermisexploitant een mooie –oude- spiegeltent ( 12 x 30 meter) waarmee hij voor de oorlog de kermissen had afgereisd. Dit stuk nostalgie hebben we helemaal gerenoveerd en werd voortaan gebruikt bij de evenementen op onze eigen tuin. (dus nu hadden we de barkexploitatie in eigen beheer) Tal van evenementen volgden. Van Fancy Fairs- georganiseerde dauwtraptochten, festivals, zeskamp, midzomernachtfeesten, enz. enz. Steeds groter en steeds meer spectaculaire muziek.

In 1978 adopteerden we van de gemeente een toen al ca. 100 jaar oude Theehuis, dat uit het centrum moest verdwijnen om plaats te maken voor de bouw van De Bussel. Het prachtige houten bouwsel “in Jugendstil” werd in zijn volle omvang door ons, geholpen door diverse bedrijven, overgeplaatst naar Floralia. Het werd een prachtige bezienswaardigheid in de showtuin. Die showtuin was overigens van een grote zandvlakte met daarin bloemperken, veranderd is een groot gazon, met daarin tal van perken met bloemen, heesters en de meest exclusieve bomen.

In 1981 organiseerden we voor het eerst een “ Country-music-festival”. Dit kwam in de plaats van de grote variëteit van evenementen” die eerder op de agenda stond. Onder de naam “Floralia Country”, groeide dit evenement naar ongekende hoogte. Vaste samenwerking met KRO-radio en een aantal keren KRO-televisie. Een tweedaags festival met drie podia, waar gelijktijdig muziek gemaakt kon worden. Countrysterren uit binnen- en buitenland. Grote namen als: The Bellamy Brothers, Freddy Fender, Bobby Bare.enz.enz (uit USA) Lucille Starr e.d.(Can.) Zowat alle landen uit Europa en natuurlijk uit eigen land, als Ruud Hermans, Ilse de Lange, Lee Towers etc. Bezoekersaantallen tot 15000 in een weekend. 32 jaar lang een ongekend succes. En…..altijd nog alles in “eigen beheer”.

De tuin werd steeds maar mooier gemaakt en werd qua opzet en aanzien een uniek stukje natuur. Met elkaar bouwden we een prachtig ontmoetingscentrum van 200 m2; een prachtige grote schuur/loods en ook nog eens een vast podium van 14 x 6 meter en 5.5. meter hoog.
We zijn er trots op met onze eigen mensen zoveel voor elkaar te hebben gekregen. NU, eind 2017, moeten we helaas stoppen met onze activiteiten. Vooral de vergrijzing en gebrek aan nieuwe aanwas, heeft ons, als bestuur doen besluiten; De stekker te trekken uit de eens zo goed geoliede machine.

Met het uitbrengen van het boek “Bijna 50 jaar FLORALIA SHOWTUIN” hebben we op 9 december 2017 een opheffingsbijeenkomst georganiseerd.
We prijzen ons wel gelukkig met het feit dat het gemeentebestuur van Oosterhout heeft besloten” Het onderhoud en de exploitatie” van de Floralia-showtuin te laten voortzetten door “Prospects@Work” , o.l.v. Mark Graveleyn uit Tilburg.

Theo van Gorp
(voormalig voorzitter Stichting Floralia)