Over Floralia

Flora, de godin van de bloemen

Floralia was een bloemenfeest van de Romeinen ter ere van Flora, de godin van bloemen en planten. Het feest vond plaats ten tijde van de Romeinse Republiek, op 27 of 28 april op de Juliaanse kalender.

In de tijd van het Keizerrijk werd dit feest gevierd door het houden van spelen, de Ludi Florae, van 29 april tot 3 mei. Floralia had een speels, los karakter en was volkser dan andere feesten uit de oude religie.

 


1 januari 2018  is de officiële datum waarop de Floralia showtuin overgedragen is van “Stichting Floralia” naar “Het Floralia Park” en daarmee in handen is gekomen van Prospects@Work, in Oosterhout bekend van kringloopwinkel ’t Klappeijke. Met deze overdracht wordt een historische tuin behouden. Tevens wordt de Floralia omgebouwd van een showtuin naar een park waar mensen kunnen recreëren en nog voornamer,  waar mensen een plaats hebben waar ze hun dagen zinvol kunnen doorbrengen.

Doel
De doelstelling voor het Floralia Park is:
– Het behouden, onderhouden en beheren van deze  mooie tuin en de bijbehorende gebouwen.
– Het bieden van mogelijkheden aan mensen met en zonder beperking, om onder begeleiding een ambacht te leren en/of hun dag zinvol door te brengen.
– Het bieden van een omgeving waar iedereen laagdrempelig vrije tijd kan doorbrengen, onder andere door het organiseren en faciliteren van activiteiten en evenementen  t.b.v. de wijk Oosterheide en Oosterhout.

De visie
Het Floralia Park is een omgeving die mensen verbindt,  waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen kunnen leren. Een park waarin het echte gevoel van saamhorigheid, geborgenheid en waardering voor elkaar aanwezig is, waar de inwoners van Oosterheide en Oosterhout de kwaliteiten van elkaar kunnen ontdekken. Iedereen heeft de vrijheid om op een sociale manier zijn/haar kansen  te ontwikkelen in een veilige omgeving .

We gaan op zoek gaan naar talenten en de eigen kracht van inwoners van de gemeente Oosterhout , zonder startkwalificatie, met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. We laten hen participeren in hun eigen stad d.m.v. het verrichten van werkzaamheden die uiteindelijk kunnen leiden naar de reguliere arbeidsmarkt.

De missie
Door middel van werkzaamheden in het Floralia Park is er ruimte voor mensen om naast een zinvolle dagbesteding, zich te ontwikkelen naar een hogere stap op de participatie ladder. Door middel van het organiseren van verschillende activiteiten voor en door de inwoners van de wijk Oosterheide en Oosterhout, kunnen mensen  zinvol deelnemen aan de maatschappij.

Prospects@Work vindt dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ieder individu heeft het recht op zelfbeschikking  en verdient de kans om het beste uit zich zelf te halen. Wij vinden dat deelname aan het arbeidsproces en aan de maatschappij het zelfbeeld en eigenwaarde vergroten. De prestatie ligt in het maximale uit je zelf te halen.

Strategie
In het Floralia Park leren we  mensen een vak, bieden we een omgeving om actief mee te doen en organiseren we activiteiten en evenementen waar ontmoeten centraal staat.