Over Prospects@Work

Prospects@Work is ontstaan uit de wens bruggen te slaan tussen ondernemers en mensen met een arbeidsbeperking in de stad en in de wijken. Vanuit een sociaal hart en een ondernemersgedachte wordt er gekeken naar het creëren van een bedrijf waarin ondernemers elkaar kunnen vinden en laagdrempelig in contact kunnen komen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
“Ondernemerschap hand in hand met sociale taken”

Visie
Het op zoek gaan naar talenten en de eigen kracht van de inwoners van de gemeenten Oosterhout en Tilburg en omliggende dorpen. Mensen zonder start kwalificatie, met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de eigen wijk d.m.v. het verrichten van werkzaamheden, die uiteindelijk kunnen leiden naar de reguliere arbeidsmarkt.

Missie
Prospects@Work vindt dat iedereen het recht heeft om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Ieder individu heeft het recht op zelfbeschikking en verdient de kans om het beste uit zichzelf te halen. Wij vinden dat deelname aan het arbeidsproces en aan de maatschappij het zelfbeeld en eigenwaarde vergroten. De prestatie ligt in het maximale uit je zelf te halen.

Het maatschappelijk doel
Het doel van Prospects@Work is het (re)-integreren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces. Hiermee willen we het maximale uit mensen halen. Als een zinvolle dagbesteding het maximale is, kan dit ook binnen Prospects@Work  aangeboden worden. Deze zorg voor mensen hoeft niet duur te zijn, door middel van een efficiënte aanpak en ondernemend vermogen kunnen we onze doelstelling en visie kosten dekkend maken en is er minder steun vanuit de overheid nodig.

www.prospectsatwork.nl