Floralia Park is er voor…

Floralia Park is vrij toegankelijk voor iedereen die een wandeling wil maken of een versnapering wil gebruiken bij Tuincafé de Kaaipolder. Bij lekker weer natuurlijk op het terras.  Maar u kunt bij Floralia Park ook vrijwilligerswerk doen of een (wijk)activiteit  organiseren en vooral genieten van alles wat er groeit en bloeit.

 

 


Een zinvolle dagbesteding is allereerst een eigen verantwoordelijkheid, maar soms is een plek nodig waar u structuur en ritme kunt oppakken om (weer) zelfstandig mee te gaan doen. Waar mogelijk richting werk, maar in ieder geval zinvol. De gemeente heeft vanuit de WMO  (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de verantwoordelijkheid om in een zinvolle dagbesteding te voorzien voor inwoners die door bijvoorbeeld een beperking, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan.

Inwoners van de wijk Oosterheide hebben aangegeven dat ze de tuin als groene, openbare en toegankelijke voorziening in de wijk willen behouden (bewonersenquête maart 2017). Diverse inwoners hebben ook ideeën aangedragen voor een nieuwe toekomst van de tuin. In het Floralia Park wordt gezorgd dat de dagbesteding een solide basis is om de tuin te onderhouden en wordt er ruimte geboden voor initiatieven uit de wijk. Ook kan binnen de huidige opzet de postduivenvereniging op de huidige locatie gehuisvest blijven.


Kleine impressie van de vele foto’s.