van Gemeente Oosterhout

Pilot voor 2 jaar,

Voor een periode van twee jaar wordt op de locatie van het Floralia park een pilot voor een algemene voorziening voor groepsbegeleiding/dagbesteding georganiseerd omdat de stichting Floralia bij de gemeente heeft aangegeven per 31 december 2017 te gaan stoppen.

De dagbesteding krijgt een open karakter en biedt de mogelijkheid voor wijkinitiatieven om zich hierop aan te sluiten / aan te verbinden.

Een park waar mensen zich weer gewaardeerd en zelfverzekerd gaan voelen.

De gemeente heeft vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid om in een zinvolle dagbesteding te voorzien voor inwoners die door bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. Daarnaast is dagbesteding er ook voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten.

Mensen die niet tot deze doelgroep behoren zijn natuurlijk ook van harte welkom om als vrijwilliger in de tuin actief te zijn.

Op deze manier worden de mogelijkheden voor dagbesteding vergroot, wordt het Floralia Park als groene openbaar toegankelijke plek in Oosterheide behouden én wordt er meerwaarde voor de wijk gecreëerd.

Het algemene en open karakter zorgt dat er een voorziening in de wijk Oosterheide ontstaat waar buurtbewoners zelf invulling kunnen geven aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten.

Floralia park is reeds een evenementenlocatie binnen het huidige evenementenbeleid en in deze opzet zal de tuin ook voor dit doel worden benut. De zorgaanbieder Prospects@work zal als beheerder optreden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *