Hulp in de Floralia

Het Floralia Park is een professionele hulpverleningsinstantie.

Voor veel mensen is de stap naar professionele hulpverlening een grote stap. Onze hulpverlening is laagdrempelig en ongedwongen. We kijken naar wat mensen willen en kunnen, waar ze zelf aan toe zijn. Het Floralia Park is een ideale omgeving om mensen laagdrempelig te ontmoeten en te ondersteunen.

We zijn er ook voor mensen die geen hulp nodig hebben, maar zelf anderen ondersteuning willen bieden. We denken daar graag in mee.

Zo bieden we een vangnet van professionele hulp aan mensen die dat nodig hebben, aan mensen die graag iets willen doen voor een ander en aan  ondernemers die “out of the box” willen denken.

Heeft u praktische ondersteuning nodig in het dagelijks leven, in het bieden van ondersteuning aan een ander of wilt u maatschappelijk ondernemen dan bent u in het Floralia Park – Beneluxweg 63 – Oosterhout aan het juiste adres.