Hulp in de Floralia

Het Floralia Park is een professionele hulpverleningsinstantie.

Wij zijn van mening dat voor veel mensen de stap naar de professionele hulpverlening een te grote stap is. Onze hulpverlening is laagdrempelig en ongedwongen. We kijken naar wat mensen wel willen en kunnen, waar ze zelf aan toe zijn. Om deze reden is het Floralia Park een ideale omgeving om mensen laagdrempelig te ontmoeten en te ondersteunen.

Tevens zijn we er voor mensen die geen hulp nodig hebben, maar op een laagdrempelige manier toch ondersteuning willen bieden aan anderen en we geven hen een kans hun ideaal te volgen.

Zo bieden we een vangnet van professionele hulp, mensen die graag iets willen doen voor een ander en ondernemers die “out of the box” willen denken om zo mensen te verbinden die ondersteuning nodig hebben.

Wij zijn een vangnet in een normale omgeving.
Heeft u praktische ondersteuning nodig in het dagelijks leven, in het bieden van ondersteuning aan een ander of wilt u maatschappelijk ondernemen dan bent u in het Floralia Park – Beneluxweg 63 – Oosterhout aan het juiste adres.