Dagbesteding

Ieder mens  heeft zinvolle dagbesteding nodig , als het gaat om werken, recreëren of vrije tijd of om onder de mensen te komen, iedereen wil graag een plaats waar je je dag zinvol in kan vullen.

 

 


Het Floralia Park gaat dan ook uit van de 6 basisbehoeftes van ieder mens.

  1. Iedereen heeft zekerheid nodig, een plaats waar hij/zij terecht kan met zijn/haar ideeën, gedachtes en wensen.
  2. Iedereen heeft onzekerheid nodig om te groeien naar zijn/haar ideale zelfbeeld.
  3. Iedereen wil gezien worden met zijn/haar kwaliteiten, kennis of gedachten.
  4. Iedereen wil verbinding  als het gaat om respectvol samen te zijn met anderen of om een fijne samenwerking met elkaar. Erbij horen. Er toe doen.
  5. Iedereen wil groeien in zijn ambities, kennis, passie en kunde.
  6. Iedereen wil delen in zijn ambities, kennis, passie, ideeën en verhalen.

Met die gedachte biedt het Floralia Park een plaats voor iedereen die zijn/haar bijdrage wil leveren aan een betere wereld. Door middel van nauwe contacten met onder andere de sociale wijkteams kunnen we aan iedereen ondersteuning bieden die zich wil ontwikkelen in de 6 basisbehoeftes. Heeft u wel of geen indicatie voor een zinvolle dagbesteding? Bij het Floralia Park kunt u altijd binnen lopen om zelf ‘de tijd’ en ‘de ruimte’ te nemen of te geven, een opstap naar meer zelfredzaamheid of voorkomen van eenzaamheid.

Binnen het Floralia Park vinden mensen het leuk om uw 6 basisbehoeftes een kans te geven.